top of page
Search
  • Admin

Zahvala na donaciji !

U ožujku 2022. godine Dječjem vrtiću „Pučišća“ donirane su nove police za centre sobe dnevnog boravka. Članovi Općinskog vijeća „Projekta - Općina Pučišća“ odrekli su se naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća u iznosu od „5.280,00 kuna“ te su za taj iznos kupili nove police za naš vrtić.


Od srca zahvaljujemo svim članovima Općinskog vijeća „Projekta – Općine Pučišća“ na ovoj hvalevrijednoj donaciji!7 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Commentaires


bottom of page