top of page
Search
  • Admin

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa

Dječji vrtić Pučišća

Park hrvatskih branitelja 1

21412 Pučišća


KLASA: 601-01/22-17/01

URBROJ: 2181-44-1-22-3


Na temelju članka 12. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu („Službeni službenik Općine Pučišća“ br.2/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća na svojoj 8. sjednici održanoj 4. svibnja, 2022. donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa u Dječji vrtić Pučišća


Članak 1.

Ovom se Odlukom imenuju predsjednik i dva člana povjerenstva za provedbu upisa u Dječjivrtić Pučišća (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kako slijedi:

1. Petra Mihaić, ravnateljica, za predsjednika

2. Ružica Babarović, stručna suradnica, za člana

3. Karmen Koljatić, odgojiteljica, za člana


Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupak upisa i donosi Rješenje o upisu u Dječji vrtić Pučišća (u daljnjem tekstu u Vrtić)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči.Predsjednik Upravnog vijeća


____________________________

Stjepan KusanovićOva Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Vrtića 5. svibnja, 2022. g.Ravnateljica

_______________________

Petra Mihaić

134 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page