top of page
Search
  • Admin

Upisi u dječji vrtić

Updated: Jun 5, 2020

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2020./2021. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Pučišća, na 19. sjednici održanoj dana ­­­­­5. lipnja 2020. godine, Dječji vrtić Pučišća objavljuje

OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2020./2021.


Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2020./2021. može se podnijeti za dijete koje će tijekom pedagoške godine 2020./2021. navršiti tri godine života.

Prijavljena djeca koja će tri godine života navršiti nakon 31. kolovoza upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta.

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2020./2021., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

Zahtjevi za upis djece i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2020./2021. zaprimat će se od 08. lipnja do 23. lipnja 2020. godine prema sljedećem rasporedu: - DV Stinčica – Pučišća: 08., 10., 12., 23. lipnja od 08.30h do 11.00h i 15. lipnja od 16.00h do 18.00h u uredu ravnateljice - DV Jerulica - Pražnica 08., 09., i 10. lipnja (od 11.00h do 13.30h) u prostoru vrtića - DV Levanda - Gornji Humac 15. lipnja (od 11.00h do 13.30h), 17. i 19. lipnja 2019. (od 09.00h do 11.00h ) u prostoru vrtića

Napomena: Roditelji mogu doći na upis u bilo koji od navedenih vrtića u periodu upisa.

Novoprijavljeni korisnici dolaze sa svojim djetetom na upise u vrtić gdje će se obaviti inicijalni razgovor s članovima Povjerenstva za upise. Termini će biti dogovoreni telefonski sa roditeljima. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.


Novoprijavljeni korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za upis obavezno prilažu:

  1. rodni list ili izvod iz matice rođenih

  2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja

  3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u vrtić

  4. popunjen obrazac Podaci o djetetu

Dosadašnji korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga prilažu novu Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u Dječji vrtić, te su dužni podmiriti sva dospjela dugovanja prema Vrtiću.

Napomena: dosadašnji korisnici popunjen obrazac Zahtjeva za nastavak korištenja predaju na ulazu u vrtić djetetu koje ga predaje svojoj odgojiteljici.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Pučišća ili na internetskoj stranici www.dv-pucisca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 021/633-391 ili mob: 091 89 88 054.

Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama svih Vrtića do 23.srpnja 2020.g.

Ravnateljica:

Petra Mihaić


Potrebne obrasce za upis djece možete skinuti u nastavku:


Podaci o djetetu
.pdf
Download PDF • 204KB
Zahtjev za upis
.pdf
Download PDF • 284KB
Zahtjev za nastavak koristenja usluga
.pd
Download PD • 280KB
Zahtjev za umanjenje cijene
.pdf
Download PDF • 216KB
Odluka o upisu
.pdf
Download PDF • 417KB
152 views1 comment

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

1 Comment


Bistro Baškotin
Bistro Baškotin
Feb 20, 2020

Ljepo !

Like
bottom of page