top of page
Search
  • Admin

Upisi u dječji vrtić

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2021./2022. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Pučišća, na 27. sjednici održanoj dana ­­­­­22. travnja 2021. godine, Dječji vrtić Pučišća objavljuje

OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2021./2022.


Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2021./2022. može se podnijeti za dijete koje će tijekom pedagoške godine 2021./2022. navršiti tri godine života.

Prijavljena djeca koja će tri godine života navršiti nakon 31. kolovoza upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta.

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2021./2022., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

Zahtjevi za upis djece i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2021./2022. zaprimat će se od 17. svibnja do 28. svibnja 2021. godine prema sljedećem rasporedu:


Dječji vrtić „Stinčica“ u Pučišćima

- 17., 19., 21. 27. i 28. svibnja 2021.godine – od 8:30 -11:00

- 26. svibnja 2021.godine – od 16:00 – 18:00


Dječji vrtić „Jerulica“ u Pražnicama

- 18., 24., i 26. svibnja 2021. godine – od 9:00-11:00


Dječji vrtić „Levanda“ u Gornjem Humcu

- 19., 20.,25. svibnja 2021 godine od 11:00 – 13:00

Napomena: Roditelji mogu doći na upis u bilo koji od navedenih vrtića u periodu upisa.

Novoprijavljeni korisnici dolaze sa svojim djetetom na upise u vrtić gdje će se obaviti inicijalni razgovor s članovima Povjerenstva za upise. Termini će biti dogovoreni telefonski sa roditeljima. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.


Novoprijavljeni korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za upis obavezno prilažu:

  1. rodni list ili izvod iz matice rođenih

  2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta i preslika osobnih iskaznica roditelja

  3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u vrtić

  4. popunjen obrazac Podaci o djetetu


Dosadašnji korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga prilažu novu Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u Dječji vrtić, te su dužni podmiriti sva dospjela dugovanja prema Vrtiću.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Pučišća ili na internetskoj stranici www.dv-pucisca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 021/633-391 ili mob: 091 89 88 054.

Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama svih Vrtića do 30. lipnja 2021.g.Petra Mihaić

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća


Potrebne obrasce za upis djece možete skinuti u nastavku:


Odluka o upisu u 2021-2022
.pdf
Download PDF • 52KB

Zahtjev za upis djeteta u vrtić
.pdf
Download PDF • 34KB

Podaci o djetetu
.pdf
Download PDF • 34KB

Zahtjev za nastavak korištenja usluga
.pd
Download PD • 30KB

Zahtjev za umanjenje cijene
.pdf
Download PDF • 30KB

131 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page