top of page
Search
  • Admin

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

                                                 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                      

DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA

Park hrvatskih branitelja 1,

21412 Pučišća, otok Brač

                                                                                                   

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Pučišća, na 27. sjednici održanoj dana 3. svibnja 2024. godine, Dječji vrtić Pučišća objavljuje

 

OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025.

 

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. može se podnijeti za dijete koje će tijekom pedagoške godine 2024./2025. navršiti tri godine života.

Prijavljena djeca koja će tri godine života navršiti nakon 31. kolovoza  upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta.

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2024./2025., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.

 

Zahtjevi za upis djece i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2024./2025. zaprimati će se od 21. svibnja do 29. svibnja 2024. godine prema sljedećem rasporedu:

 

Dječji vrtić „Stinčica“ u Pučišćima

-        23. svibnja 2024.– od 8:00 do 11:00 i od 15:00-18:00

-        22. i 27. svibnja 2024. - od  8:00 do 13:00

-        29. svibnja 2024. godine – od 8:00 do 13:00

 

Dječji vrtić „Jerulica“ u Pražnicama

-        21. svibnja 2024. godine – od 11:00 – 13:00

-        28. svibnja 2023. godine – od 8:00 do 11:00

 

Dječji vrtić „Levanda“ u Gornjem Humcu

-        21.  svibnja 2024. godine od 8:00 do 11:00

-        28. svibnja 2024. godine od 11.00 . 13:00

 

Napomena: Roditelji mogu doći na upis u bilo koji od navedenih vrtića u periodu upisa.

Novoprijavljeni korisnici dolaze sa svojim djetetom na upise u vrtić gdje će se obaviti inicijalni razgovor s članovima Povjerenstva za upise. Termini za novoupisanu djecu će biti dogovoreni telefonski sa roditeljima. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.

 

Novoprijavljeni korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za upis obavezno prilažu i:


  1. rodni list ili izvod iz matice rođenih

  2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta

  3. preslike osobnih iskaznica roditelja

  4. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u vrtić

5.     popunjen obrazac Podaci o djetetu

Dosadašnji korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga prilažu:


1.     novu Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u Dječji vrtić

2.     te su dužni podmiriti sva dospjela dugovanja prema Vrtiću.

 

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.

 

Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.

 

Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Pučišća ili na internetskoj stranici  www.dv-pucisca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 021/633-391 ili mob: 091 392 00 09.

 

Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama svih Vrtića do 30. lipnja 2024.

 

 

Petra Mihaić,

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća


Odluka o upisu
.pdf
Download PDF • 476KB


Zahtjev za upis djeteta u vrtić
.pdf
Download PDF • 359KB

 

Podaci o djetetu
.pdf
Download PDF • 203KB

Zahtjev za nastavak korištenja usluga
.pdf
Download PDF • 289KB

Zahtjev za umanjenje cijene
.pdf
Download PDF • 356KB


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Natječaj za odgojitelja/odgajateljicu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Comments


bottom of page