top of page
Search
  • Admin

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2022./2023.

Updated: Jun 29, 2022

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Pučišća, na 8. sjednici održanoj dana 04. svibnja 2022. godine, Dječji vrtić Pučišća objavljuje


OGLAS

za upis djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023.


Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2022./2023. može se podnijeti za dijete koje će tijekom pedagoške godine 2022./2023. navršiti tri godine života.

Prijavljena djeca koja će tri godine života navršiti nakon 31. kolovoza upisuju se na listu čekanja i uključuju se u program danom ispunjenja tog uvjeta.

Dosadašnji korisnici koji žele nastaviti korištenje usluga u pedagoškoj godini 2022./2023., u upisnom roku podnose Zahtjev za nastavak korištenja usluga.


Zahtjevi za upis djece i Zahtjevi za nastavak korištenja usluga za pedagošku godinu 2022./2023. zaprimat će se od 20. svibnja do 27. svibnja 2022. godine prema sljedećem rasporedu:


vDječji vrtić „Stinčica“ u Pučišćima

- 20. i 24. svibnja 2022. godine – od 8:00 do 11:00

- 26. i 27. svibnja 2022. godine – od 8:00 do 10:00

- 26. svibnja 2022. godine – od 16:00 do 18:00


vDječji vrtić „Jerulica“ u Pražnicama

- 26. i 27. svibnja 2022. godine – od 10:30 do 12:30


vDječji vrtić „Levanda“ u Gornjem Humcu

- 26. i 27. svibnja 2022. godine od 10:30 do 12:30

Napomena: Roditelji mogu doći na upis u bilo koji od navedenih vrtića u periodu upisa.

Novoprijavljeni korisnici dolaze sa svojim djetetom na upise u vrtić gdje će se obaviti inicijalni razgovor s članovima Povjerenstva za upise. Termini za novoupisanu djecu će biti dogovoreni telefonski sa roditeljima. Dijete dolazi u pratnji jednog roditelja u dogovoreni termin.


Novoprijavljeni korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za upis obavezno prilažu i:

  1. rodni list ili izvod iz matice rođenih

  2. uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta

  3. preslike osobnih iskaznica roditelja

  4. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u vrtić

  5. popunjen obrazac Podaci o djetetu


Dosadašnji korisnici uz popunjen obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga prilažu:

1. novu Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu za upis u Dječji vrtić

2. te su dužni podmiriti sva dospjela dugovanja prema Vrtiću.


Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obradu.


Korisnici koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na umanjenje iznosa sudjelovanja u mjesečnoj ekonomskoj cijeni programa uz popunjen obrazac Zahtjev za umanjenje cijene obavezno prilažu dokaze koji su navedeni u obrascu.


Obrasci za upis mogu se preuzeti u svim objektima Dječjeg vrtića Pučišća ili na internetskoj stranici www.dv-pucisca.hr, a dodatne informacije možete dobiti na broj tel: 021/633-391 ili mob: 091 89 88 054.


Rješenje s rezultatima upisa objavit će se na oglasnim pločama svih Vrtića do 30. lipnja 2022._________________________

Petra Mihaić,

ravnateljica Dječjeg vrtića PučišćaPodaci o djetetu 2022
.pdf
Download PDF • 204KB

Zahtjev za nastavak korištenja usluga 2022
.pdf
Download PDF • 290KB

Zahtjev za upis
.pdf
Download PDF • 360KB

Zahtjev za umanjenje cijene
.pdf
Download PDF • 358KB

Rješenje o upisu
.pdf
Download PDF • 766KB

135 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comentarios


bottom of page