top of page
Search
  • Admin

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025


Na temelju članka 1.a, 20. i 35. stavak 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 44. stavka 1., 96. stavka 1., 97. stavka 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47./09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka, članka 3. i članka 8. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu usluga („Službeni glasnik Općine Pučišća“ br. 2/15), članaka 10. i 11. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025., Povjerenstvo za provedbu upisa Dječjeg vrtića Pučišća dana 27. lipnja 2024. godine donosi


RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2024./2025.


Ovim se Rješenjem donosi popis upisane djece u Dječji vrtić Pučišća, po organizacijskim jedinicama vrtića. Dječji vrtić Pučišća je dana 15. svibnja 2024. godine, a prema odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. objavio Oglas za upis djece u Dječji vrtić Pučišća. U upisnom roku od 20. svibnja do 31. svibnja 2024. godine zaprimljeno je:

  • 16 Zahtjeva za upis

  • 30 Zahtjeva za nastavak korištenja usluga

U program Vrtića upisana su sva djeca kako je izneseno u točki 1. ovog Rješenja.


Nastavak korištenja usluga potvrđen je za svu djecu kako je izneseno u točki 2. ovog Rješenja ukupan broj upisane djece u Dječji vrtić „Pučišća“ za pedagošku godinu 2024./2025. je 46. Nakon upisa, broj slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću „Pučišća“ za 2024./2025. pedagošku godinu je:


1. POPIS UPISANE DJECE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

1.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA „STINČICA“- PUČIŠĆA


a) Djeca upisana u 10-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća


NOVOUPISANA DJECA KOJA KREĆU OD 1. RUJNA 2024.

NOVOUPISANA DJECA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADNI UPIS

DJECA ZA KOJU JE POTVRĐEN NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA


b) Djeca upisana u 6-satni odgojno-obrazovni program u DV „Stinčica“, Pučišća


NOVOUPISANA DJECA KOJA KREĆU OD 1. RUJNA 2024.

NOVOUPISANA DJECA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADNI UPIS

DJECA ZA KOJU JE POTVRĐEN NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA


1.2.ORGANIZACIJSKA JEDINICA „JERULICA“- PRAŽNICA


NOVOUPISANA DJECA KOJA KREĆU OD 1. RUJNA 2024.

NOVOUPISANA DJECA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADNI UPIS

DJECA ZA KOJU JE POTVRĐEN NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA


1.3.ORGANIZACIJSKA JEDINICA „LEVANDA“ – GORNJI HUMAC


NOVOUPISANA DJECA KOJA KREĆU OD 1. RUJNA 2024.

NOVOUPISANA DJECA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADNI UPIS

DJECA ZA KOJU JE POTVRĐEN NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA


Roditelji/skrbnici djece koja su ovim Rješenjem upisana u redoviti 6-satni ili 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za pedagošku godinu 2024./2025., dužni su sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem najkasnije do 1. rujna tekuće godine, odnosno do dana uključivanja u program djece koja će tri godine navršiti kasnije temeljem članka 13. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu usluga. U protivnom će se smatrati kako su odustali od upisa.

Roditelji djece koja nisu dostavila ispravnu/potpunu potvrdu o sistematskom pregledu zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno istu će moći dostaviti najkasnije do 30. kolovoza 2024. kada će moći potpisati Ugovor o pružanju usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi o djeci rane i predškolske dobi za 2024.- 25. pedagošku godinu i potvrditi pravo upisa za novu pedagošku godinu. U protivnom se upis djeteta u redovne programe neće moći ostvariti jer dijete ispunjava uvjete za upis u vrtić ako obavi sistematski pregled kod liječnika, te ako je, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) te točki III. stavku 3. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, uredno (redovito) cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva.


Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića.

Pouka o pravnom lijeku: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe u roku od 15 dana, računajući od dana objave rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća.


Predsjednica Povjerenstva za upis:

Petra Mihaić

Ravnateljica DV Pučišća


Ovo Rješenje objavljeno je na Oglasnoj ploči Vrtića 28. lipnja 2024..g.

___________________________

Petra Mihaić

Ravnateljica DV Pučišća


Rješenje o upisu za 2024-2025
.pdf
Download PDF • 296KB

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page