top of page
Search
  • Admin

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa u Dječji vrtić Pučišća

Na temelju članka 12. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Pučišća i mjerilima za naplatu ( „Službeni službenik Općine Pučišća“ br.2/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća na svojoj 16. sjednici održanoj 25. travnja, 2023. donijelo je


ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa u Dječji vrtić Pučišća


Članak 1.


Ovom se Odlukom imenuju predsjednik i dva člana povjerenstva za provedbu upisa u Dječji vrtić Pučišća (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) kako slijedi:


1. Petra Mihaić, ravnateljica, za predsjednika

2. Andrea Kušćević, stručna suradnica - pedagoginja, za člana

3. Karmen Koljatić, odgojiteljica, za člana


Članak 2.


Povjerenstvo provodi postupak upisa i donosi Rješenje o upisu u Dječji vrtić Pučišća (u daljnjem tekstu u Vrtić)


Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči.


Stjepan Kusanović

Predsjednik Upravnog vijećaOva Odluka objavljena je na oglasnoj ploči Vrtića 09. svibnja 2023.godine.

Petra Mihaić

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća


Klasa: 601-01/23-17/02

Urbroj: 2181-44-1-23-1

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comentarios


bottom of page