top of page
Search
  • Admin

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Updated: Sep 2, 2021

Dječji vrtić Pučišća

Park hrvatskih branitelja 1

21412 Pučišća

Klasa:112-03/21-01/01

Ur. broj:2104/06-04-21-01

U Pučišćima, 26.04.2021.g.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća 22. travnja 2021. g. donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

· ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

1 izvršitelja/ica za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme


· KUHAR/CA

1 izvršitelj/ica za rad u nepunom radnom vremenu od 20 (dvadeset) sati tjedno na određeno radno vrijeme


Prema provedenom natječaju objavljenom 07. travnja, 2021. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pučišća te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća je na svojoj 27. sjednici održanoj 22. travnja, 2021. razmatralo sve pristigle zamolbe te je donijelo odluku o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim kandidatima:


- Daniela Ćalušić, sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

- Izabela Trutanić Martinić, kuhar/ica


Odluka o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa je konačna.

Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju, temeljem Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Pučišća vraćamo u prilogu ove obavijesti.

Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju na natječaju.


S poštovanjem,


Petra Mihaić

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pučišća


Obavijest o rezultatima natječaja
.pdf
Download PDF • 577KB

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Upis djece u Dječji vrtić Pučišća 2024/2025.

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA Park hrvatskih branitelja 1, 21412 Pučišća, otok Brač Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pučišća za pedagošku godinu 2024./2025. koju je donijelo Up

Natječaj za stručnog suradnika - pedagoga/pedagoginju

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrvats

Natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, i 57/22.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pučišća, Park hrva

Comments


bottom of page